ZIK

Deklaracja dostępności

Wszelkie postępowania o udzieleniu zamówień publicznych prowadzone są na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605). W przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy, poniżej przedstawiamy zasady udzielenia zamówień sektorowych podprogowych prowadzonych przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.  w Trzciance.
 

Przetargi

Skip to content