ZIK

Deklaracja dostępności

Wszelkie postępowania o udzieleniu zamówień publicznych prowadzone są na zasadach określonych w ustawie PZP. W przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy, poniżej przedstawiamy zasady udzielenia zamówień sektorowych podprogowych prowadzonych przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.  w Trzciance.
 

Przetargi

Przedstawiamy zasady dla udzielenia zamówień sektorowych podprogowych przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, do których nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Skip to content