ZIK

Deklaracja dostępności

WŁADZE SPÓŁKI

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Trzcianka, a uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Burmistrz Trzcianki.

Zgromadzenie Wspólników
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Krzysztof Wojciech Jaworski
Burmistrz Trzcianki
RADA NADZORCZA
Witold Putyrski – Przewodniczący
Piotr Birula – Wiceprzewodniczący
Aleksandra Stasiłowicz – Sekretarz
Zarząd
Marek Władysław Kupś
Prezes Zarządu
Prokurent
Przemysław Szymański  
Skip to content