ZIK

Deklaracja dostępności

HISTORIA

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance prowadzi swoją podstawową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzciance powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i utworzenia jednoosobowej spółki gminy Trzcianka, zgodnie z uchwałami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 listopada 1999 r.

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 29 października 2001 r. dokonał wpisu Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057944.

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 41.779.500,00 zł i podzielony jest na 83.559 udziałów po 500,00 zł każdy. Gmina Trzcianka posiada 100% udziałów.

Skip to content