ZIK

Deklaracja dostępnościHISTORIA

Początek budowy i eksploatacji
centralnego systemu wodociągowego

Na początku XIX w. ludność miasta Trzcianki czerpała wodę ze studni publicznych
i prywatnych, których do końca lat 90 XIX na terenie Trzcianki było 28 szt. Z upływem lat system zapatrzenia w wodę ze studni stawał się coraz bardziej uciążliwy
i anachroniczny, wskutek czego 1906 r. władze samorządowe podjęły negocjacje
z firmą Carla Franckego z Bremy odnośnie przeprowadzenia koncepcji do budowy wodociągów i kanalizacji. Na podstawie podjętej uchwały radnych z 28 lipca,
w sierpniu 1906 r. ruszyły pierwsze prace dotyczące opracowania projektu budowy wodociągów i kanalizacji ….

Skip to content