ZIK

Deklaracja dostępności

Przetarg – ZP.7.2023. „Wykonanie podbudowy drogi dojazdowej oraz placu manewrowego/składowego wiaty namiotowej – magazynowej do składowania osadów pościekowych na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”

ZP.7.2023 – Specyfikacja Warunków Zamówienia – Posadzka – 2

ZP.7.2023 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy

ZP.7.2023 – załącznik nr 2 – wzór umowy

ZP.7.2023 – załącznik nr 3 – wykaz robót

ZP.7.2022 – załącznik nr 4 – wykaz osób

ZP.7.2023 – załącznik nr 5 – dok. proj

ZP.7.2023 – załącznik nr 6 – kosztorysy ofertowe

ZP.7.2023 Informacja z otwarcia ofert

ZP.7.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty

Wróć

Skip to content