ZIK

Deklaracja dostępności

Przetarg – ZP.3.2023 – Budowa drogi dojazdowej z nawierzchni betonowej oraz placu manewrowego/składowego wiaty namiotowej –magazynowej do składowania osadów pościekowych na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.w Trzciance

ZP.3.2023 – Specyfikacja Warunków Zamówienia – Posadzka

ZP.3.2023 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy

ZP.3.2023 – załacznik nr 2 – wzór umowy

ZP.3.2023 – Załącznik nr 3 – wykaz robót

ZP.3.2022 – Załącznik nr 4 – wykaz osób

ZP.3.2023 – załącznik nr 5 – dok. proj

ZP.3.2023 – załacznik nr 6 – kosztorysy ofertowe

ZP.3.2023. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Wróć

Skip to content