ZIK

Deklaracja dostępności

Dane Teleadresowe

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance

64-980 Trzcianka, ul. Stefana Żeromskiego 15

tel. 67 216 83 08

Bank Pekao S.A. I O/Trzcianka
97 1240 3741 1111 0000 4460 6392

Dział Obsługi Klienta

Informujemy, że jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Dział Obsługi Klienta zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z zawarciem i realizacją umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Informację można uzyskać:

  • pod nr tel.: 67 216 83 08 wew. 104 lub tel. kom: +48 696 091 222,
  • pokój nr 9,
  • e-mail: dok@zik.trzcianka.com.pl

W pozostałych sprawach można się z nami skontaktować za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej: 64-980 Trzcianka, ul. Stefana Żeromskiego 15;
  • wysyłając informację e-mail: sekretariat@zik.trzcianka.com.pl;
  • za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /ZIK_Trzcianka/SkrytkaESP

Zachęcamy także do kontaktu przez EBOK.

Kasa

 

Kasa zakładu mieści się przy ul. Stefana Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, piętro II, czynna dwa razy w tygodniu:

  • wtorek w godzinach od 9.00 do 13.00,
  • piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne:

Jeśli chcesz zgłosić:
- awarię wodociągową lub kanalizacyjną,
- zauważyłeś zapadniętą nawierzchnię przy studzience kanalizacyjnej,
- uszkodzony lub brak włazu, który został skradziony,
- awarię kanalizacji deszczowej w Trzciance,
zadzwoń pod numer: 67 216 83 08 (od 7.00 do 15.00) lub pod numer całodobowy: 784 843 548.

KONTAKTY

Marek Władysław Kupś

m.kups@zik.trzcianka.com.pl

Magdalena Glegoła-Karpuszak

Specjalista ds. obsługi administracyjnej oraz funduszy zewnętrznych

sekretariat@zik.trzcianka.com.pl

tel.: 67 216 83 08

Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, rozliczenie wskazań wodomierzy odbiorców.

Karolina Podbereźniak
Referent ds. zbytu

k.podberezniak@zik.trzcianka.com.pl
tel. kom: +48 696 091 222
tel.: 67 216 83 08 wew. 104

Piotr Liput
Referent ds. zbytu

dok@zik.trzcianka.com.pl
tel. kom: +48 696 091 222
tel.: 67 216 83 08 wew. 104

Zaległości faktur, upomnienia i wezwania do zapłaty oraz zamknięcie dostawy wody związane z zadłużeniem.

Marta Ciesiółka
Referent ds. windykacji
m.ciesiolka@zik.trzcianka.com.pl
tel.: 67 216 83 08 wew.103

Przemysław Szymański
Główny księgowy
tel. kom.: + 48 660 726 948
tel.: 67 216 83 08 wew. 108
p.szymanski@zik.trzcianka.com.pl

Małgorzata Kaźmierczak
Księgowa
tel. 67 216 83 08 wew.103
m.kazmierczak@zik.trzcianka.com.pl

Ewa Lembicz
Specjalista ds. płacowo-kadrowych
e.lembicz@zik.trzcianka.com.pl
tel.: 67 216 83 08 wew. 102

Opinie i warunki techniczne podłączeń wod-kan, uzgadniania dokumentacji projektowych.

Mirosław Kończak
Kierownik działu techniczno-inwestycyjnego
tel. kom.: +48 607 053 297
tel. 67 216 83 08 wew. 102
m.konczak@zik.trzcianka.com.pl

Wszelkie sprawy związane z awariami wodociągowymi i/ lub kanalizacyjnymi.

Monika Król
Kierownik działu eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnych oraz zezwoleń i opłat wodnych.
tel. kom.: +48 692 022 066
tel. 67 216 83 08 wew. 109
m.krol@zik.trzcianka.com.pl

Michał Radziuk
Kierownik oczyszczalni
tel. kom.: +48 692 418 987
tel.: 67 216 83 08 wew. 105
m.radziuk@zik.trzcianka.com.pl

Maria Szymczak
Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki majątkiem trwałym
tel. kom.: 67 216 83 08 wew. 105
m.szymczak@zik.trzcianka.com.pl

Mieczysław Walczak
Kierownik działu produkcji wody
tel. kom.: + 48 882 947 173
tel.: 67 216 83 08
m.walczak@zik.trzcianka.com.pl

    Skip to content