ZIK

Deklaracja dostępności

Prace projektowe nowej SUW w Trzciance rozpoczęte.

Na początek rozszyfrowanie skrótu ,,SUW”, zwłaszcza dla tych, którzy nie wiedzą – inaczej jest to: ,,Stacja Uzdatniania Wody”.

Najważniejsze miejsce na technicznych mapach miast oraz wsi. Można by rzec, że woda to wszystko i nie ma w tym przesady, począwszy od tego, że ciało kobiety składa się w 55 % z wody, a mężczyzny nawet w 60. Powierzchnia ziemi to w 70 % woda. Lista kolejnych przykładów jest długa.

Niemal 100 % mieszkańców miast i wsi ma ją na co dzień w domach, ale niewielu zastanawia się, skąd ona się bierze – za to wszyscy chcemy, aby jej nie zabrakło, żeby była smaczna i krystalicznie czysta.

Woda w kranie bierze swój początek na stacji uzdatniania wody. Najczęściej ujmowana jest ze studni za pomocą pomp głębinowych, następnie jest odgazowana, napowietrzana, przefiltrowana i transportowana do zbiorników wody czystej, a stamtąd do sieci i naszych domów.

Trzcianeckie wodociągi mają swój początek w trzeciej dekadzie ubiegłego wieku. W 1928 roku rozpoczęto budowę stacji w obecnej lokalizacji, tj. przy ulicy 27 Stycznia. Początkowo miasto było zasilane z jednej studni o głębokości zaledwie 18,40 m. Aktualnie obok wspomnianej, mamy do dyspozycji jeszcze 6, a ich głębokość oscyluje od 92 do 103 metrów.

Stacja była modernizowana kilkakrotnie, ostatnio w latach dziewięćdziesiątych – mam na myśli istotne zmiany mające wpływ na proces technologiczny oraz wydajność.

Aby sprostać wyzwaniom nowej Dyrektywy wodnej, musimy w trybie pilnym rozpocząć modernizację istniejącego obiektu. Jego zakres mieści się w tytule zadania, które zapisano jako: „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Trzcianka, poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Trzciance przy ulicy 27 Stycznia 61 wraz z modernizacją ujęć poboru wody oraz zbiorników wody czystej – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej”.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym będzie firma: Plano 2001 Sylwia Mueller z Rydzyny.

Umowę podpisano w dniu 28 sierpnia w siedzibie spółki. Wykonawcę reprezentowała właścicielka, p. Sylwia Mueller, natomiast inwestora Marek Kupś – Prezes zarządu Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance.

Do bieżącej współpracy z wykonawcą ze strony inwestora zostali wyznaczeni: Mieczysław Walczak – kierownik działu produkcji wody oraz Mirosław Konczak – kierownik działu techniczno – inwestycyjnego.

Zakończenie prac projektowych zaplanowano do końca bieżącego roku.

Tekst: Marek Kupś

Wróć

Skip to content