ZIK

Deklaracja dostępności

Podsumowanie roku 2022 w trzcianeckich wodociągach i kanalizacji

Trzcianka, dnia 20 styczeń 2023

Inwestycje 2022: 8 366 791, 22 zł.

Ostatnia narada kadry kierowniczej Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance w 2022 r., była poświęcona omówieniu i podsumowaniu wszystkich najważniejszych działań spółki w mijającym roku.

Przypomnijmy – przedsiębiorstwo jest właścicielem oraz operatorem infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w naszej gminie. To ono jest odpowiedzialne m.in. za jakość oraz ciągłość dostaw najważniejszego produktu dla człowieka – czyli wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, a także utrzymanie sprawności i właściwego poziomu technicznego infrastruktury krytycznej do której są zaliczane urządzenia wodociągowo kanalizacyjne.

Dla laika to nic wielkiego, ponieważ woda jest i zawsze była, a ścieki rurami odprowadzono gdzieś do ziemi. Znaczenie infrastruktury najbardziej doceniają ci, którzy jej nie mają, ale na szczęście jest ich coraz mniej – w głównej mierze za sprawą działań naszej spółki.

Ostatni rok obfitował w inwestycje sieciowe w różnych częściach miasta oraz prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Przypomnijmy, że w czerwcu oddano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Za Jeziorem wraz z odnowioną na całej szerokości drogą (1290 mb). W lipcu wodociąg na ulicach: Malinowej, Poziomkowej i Żurawinowej, aktualnie na tym samym osiedlu trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz w sąsiedztwie w rejonie ulicy Sadowej i Ogrodowej, a niedawno zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sobieskiego. Łącznie w przeciągu 18 miesięcy wybudowano 9374,9 m kanalizacji sanitarnej, a 230 nieruchomości otrzyma możliwość podłączenia się do sieci.

To jednak nie koniec.

Niedawno zakończono prace przy renowacji sieci kanalizacji ogólnospławnej z zastosowaniem rękawów z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową oraz rękawów w włókniny poliestrowej nasączanych żywicą epoksydową .

Przez kilka tygodni na ulicach tego miasta można było zaobserwować charakterystyczne pojazdy z napisem ,,Inżynieria bezwykopowa” oraz ubranych w białe kombinezony pracowników, z daleka przypominających kosmonautów. Renowacji zostały poddane, liczące ponad 90 lat odcinki kanalizacji sanitarnej wykonane z rur betonowych o średnicy od 250 do 500 mm. Istotnym utrudnieniem było to, że kolektory przebiegają w drogach wojewódzkich nr 178 oraz 180, czyli w najważniejszych arteriach komunikacyjnych miasta – mowa tu o ul. Sikorskiego, rondach Solidarności i im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. 27 Stycznia, Grunwaldzkiej, Żeromskiego. Pozostałe odcinki znajdują się również w ścisłym centrum miasta i obejmują ul. Wita Stwosza, Spokojną, pl. Pocztowy, Wiosny Ludów oraz fragment ul. Staszica. W sposób niemal niewidoczny, przeprowadzono operację bardzo trudną technicznie i organizacyjnie, która wydłuży żywotność instalacji o 30, a może nawet 40 lat. Oprócz technicznego, jej znaczenie ekologiczne i ekonomiczne jest ogromne.

Dla statystyki przypomnę, że inwestycja zakończyła się naprawą ponad 1,9 tys. m kanalizacji ogólnospławnej, montażem 106 nakładek kapeluszowych łączących kolektory z przykanalikami, renowacją całkowitą 8 przyłączy oraz 30 kinet i podstaw studzienek kanalizacyjnych.

Kolejnym zadaniem była modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, gdzie m.in. wymieniono na nową instalację do separacji skratek, piasku oraz tłuszczy oraz urządzenie do mechanicznego odwadniania osadów wraz z ich higienizacją. Nowe urządzenia zwiększają efektywność w zakresie separacji części stałych ze ścieków oraz zwiększają poziom suchej masy w osadach. W konsekwencji zmniejszyliśmy energochłonność procesu oczyszczania ścieków przy zwiększonym stopniu ich neutralizacji.

Kolejnym obszarem był popularny SUW. Na stacji uzdatniania wody zmodernizowano system napowietrzania, rozpoczęto renowację zbiorników wody czystej oraz prace koncepcyjne, których celem jest budowa nowej stacji uzdatniania wody zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Dodatkowo wzmocniono system utrzymania ciągłości dostaw w przypadku przerw w dostawie prądu, wzbogacając nasze wyposażenie o dwa agregaty prądotwórcze oraz system samoczynnego włączania rezerwy. Zamontowano również urządzenie do procesowego pomiaru jakości wody za pomocą laserowego miernika mętności oraz do bardziej dokładnej ewidencji przepływów.

Łącznie zrealizowano 20 zadań inwestycyjnych, które w sposób wymierny zmieniają standardy w zakresie ciągłości i jakości dostaw, ochrony środowiska – zwłaszcza wód i gleby oraz sprawności infrastruktury.

Na realizację przeznaczono kwotę ponad 8 mln zł, którą w większości pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przeznaczono część środków własnych.

W takim momencie nie można zapominać o innych zadaniach naszej firmy. Bieżąca eksploatacja oraz usuwanie awarii to najtrudniejsze wyzwania. Naprawiamy to co niewidoczne i wydawać by się mogło, że przynależne nam z natury rzeczy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników wodę dostajemy w sposób niemal nieprzerwany, ścieki odbieramy niezwłocznie, a krótkie przerwy w dostawach świadczą o naszej aktywności. Warto o tym pamiętać, nie tylko dziś, ale zawsze… .

tekst: Marek Kupś – prezes Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Wróć

Skip to content