ZIK

Deklaracja dostępności

Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Sadowej w Trzciance

Trzcianka, dnia 13 października 2022 r.

Północno – wschodnia część naszego miasta, cieszy się dużym zainteresowaniem i coraz więcej mieszkańców postanawia tam budować domy. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. sukcesywnie uzbraja ten teren, podnosząc tym samym jego funkcjonalność i atrakcyjność pod względem infrastruktury technicznej.

Obecnie trwa kolejny etap rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w tamtej okolicy. Realizowane jest zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sadowej w Trzciance”. Jest to już druga, co do wielkości inwestycja tego typu w przeciągu ostatnich kilku lat.

Dzięki inwestycji, możliwe będzie podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej istniejących budynków oraz planowanych do realizacji, na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulic: Sadowej, Imbirowej, Szafranowej, Cynamonowej i Ogrodowej. Finalnie powstanie ok. 2 400 m sieci kanalizacyjnej i prawie 100 przyłączy.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 2 600 000 zł, z czego Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. pozyskał umarzalną w 25% pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie realizowane jest przez firmę Hydrotechnika Krzysztof Pyszka z miejscowości Święta, k. Złotowa. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023.

Warto wspomnieć również, że możliwość uzbrojenia terenu w infrastrukturę kanalizacyjną jest możliwe dzięki ukończonej sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulicy Sadowej. Budowa odcinka o długości 2 300 m oraz średnicy 110 mm trwała niespełna dwa miesiące i realizowana była również przez firmę ,,HYDROTECHNIKA”, a jej koszt wyniósł ok. 600 000 zł.

Wróć

Skip to content