ZIK

Deklaracja dostępności

Wbicie łopaty w dniu 16 listopada 2021 r – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w ul. 27 Stycznia

Trzcianka, dnia 16 listopada 2022 r.

W dniu 16 listopada 2021 r. – symbolicznym ,,wbiciem łopaty” rozpoczęto prace budowlane sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Za Jeziorem. Wykonanie projektu zainicjował burmistrz Trzcianki Krzysztof Wojciech Jaworski w asyście zastępcy Witolda Putyrskiego, prezesa zarządu ZIK sp. z o.o. Marka Kupś oraz Michała Turostowskiego – wykonawcy. Przypomnijmy, że inwestorem jest gminna spółka – Zakład Inżynierii Komunalnej.

Ta ważna dla mieszkańców północnej części miasta inwestycja, w dosłownym znaczeniu zamyka rozpoczęty przed wielu laty projekt ochrony wód powierzchniowych w gminie Trzcianka. Nasze miasto znane z licznych inicjatyw proekologicznych, nie poprzestaje tylko na ich planowaniu, ale konsekwentnie je realizuje. W ten sposób sieć kanalizacji sanitarnej w mieście oraz w Straduniu, Smolarni, Białej, Radolinie i Teresinie, chroni przed zanieczyszczeniem okoliczne jeziora oraz Trzcinicę i Bukówkę – bezpośrednie dopływy rzeki Noteć.

Inwestycja na ulicy Za Jeziorem spina ,,kordon ekologiczny” wokół naszego miasta. Przypomnijmy, że realizacja zakłada budowę kanalizacji grawitacyjnej o długości 1450 mb, ok 1811 mb kanalizacji tłocznej, dwie przepompownie ścieków oraz studnie kanalizacyjne w ilości 36 szt. Mamy nadzieję jednak, że w trakcie budowy zostaną złożone wnioski o kolejne przyłącza. W okolicy znajduje się wiele atrakcyjnych terenów z przeznaczeniem pod budownictwo jedno i wielorodzinne.

Kolejną korzyścią dla mieszkańców ulicy Za Jeziorem, będzie niemal nowa droga, ponieważ umowa z wykonawcą zakłada odtworzenie nawierzchni asfaltowej na całej powierzchni. Po jezdni będzie można bezpiecznie poruszać się rowerem, ponieważ jej część planuje się udostępnić cyklistom.

Koszt inwestycji to 2.225.000,00 zł i zostanie ona sfinansowana pożyczką z WFOŚiGW z możliwością 30% umorzenia.

Zakończenie robót zaplanowano na listopad przyszłego roku.

Marek Kupś

Wróć

Skip to content