ZIK

Deklaracja dostępności

Podwójny Jubileusz w trzcianeckim ZIK sp. z o.o.

W ubiegły piątek w trzcianeckiej spółce wodociągowo – ściekowej świętowano dwa jubileusze pracy zawodowej.

45-lecie pracy obchodziła pani Maria Szymczak – Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki majątkiem trwałym, natomiast  15-lecie, Piotr Liput  – referent d.s. zbytu.

Pani Maria pracę w ,,branży” rozpoczęła w 1979 roku, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Pile – Zakład Rejonowy w Trzciance, na stanowisku inkasenta. Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne pracowały w tamtym czasie w całkiem innej strukturze, były zespolone w duże państwowe ,,konsorcja”, finansowane centralnie,  posiadając ograniczoną autonomię.

Pani Maria w niemal półwiecznej działalności zawodowej, przechodziła kolejne szczeble awansu zawodowego. Była m.in. odpowiedzialna za kierowanie trzcianecką oczyszczalnią ścieków, zarówno tą starą jak i nową. Przekazywała swoją wiedzę oraz doświadczenie kilku pokoleniom pracowników.

Kompetentna, otwarta na zmiany, sumienna i życzliwa, zasłużyła sobie na sympatię oraz szacunek współpracowników oraz przełożonych. Za swoją pracę zasłużyła na ocenę bardzo dobrą ocenę – co podkreślał Marek Kupś – Prezes Zarządu ZIK sp. z o.o. w okolicznościowym przemówieniu..

Natomiast Piotr Liput, posiadający dużo mniejsze doświadczenie zawodowe, dał się już poznać jako sumienny, zaangażowany oraz otwarty na wiedzę i nowe doświadczenia pracownik. W naszym przedsiębiorstwie rozpoczynał pracę na stanowisku inkasenta, a obecnie pełni funkcje referenta ds. zbytu. To z nim często klient ma pierwszy kontakt, który stanowi o ocenie firmy.  

Prezes Zarządu Marek Władysław Kupś w imieniu swoim oraz pozostałych współpracowników, złożył Jubilatom serdeczne gratulacje oraz podziękowanie za dotychczasową pracę zawodową, życzenia zdrowia, realizacji życiowych zamierzeń, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji osobistych
i zawodowych.

Również dołączamy się do gratulacji i jednocześnie życzymy, aby ten Jubileusz był także bodźcem do dalszego działania. Niech kolejne lata pracy upływają w poczuciu spełnienia w dobrym zdrowiu i pomyślności.

Wróć

Skip to content