ZIK

Deklaracja dostępności

Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w rejonie ul. Malinowej i Żurawinowej w Trzciance.

Trzcianka, dnia 4 listopada 2022 r.

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace budowlane sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa. Mniej zorientowanych informuję, że jest to północno wschodnia część miasta w okolicy jeziora Okunie oraz ulicy Łomnickiej. Niedawno zakończono tam prace przy budowie sieci wodociągowej. Obecni i przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z pełnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, którym będzie Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „Artex” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Umowę w imieniu firmy podpisał Sławomir Nowosadko – Prezes Zarządu. Ze strony inwestora, którym jest Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance, Marek Kupś – Prezes Zarządu.

Powstanie 1573,8 m kanalizacji sanitarnej – w tym 998,2 m to sieć grawitacyjna o śr. 200 mm, 324,6 m sieci tłocznej o śr. 160 mm, 251 m przyłączy o śr. 90 mm oraz jedna przepompownia ścieków.

Funkcję inspektora nadzoru będzie pełniła p. Justyna Markowicz z firmy ,,PROSBED” w Trzciance. Nadzór techniczny ze strony spółki będzie wykonywał Mirosław Kończak – kierownik działu techniczno – inwestycyjnego, rozliczenia finansowe – Przemysław Szymański – główny księgowy, natomiast za realizację umowy z WFOŚiGW, odpowiedzialna jest p. Magdalena Glegoła – Karpuszak, specjalista ds. obsługi administracyjnej oraz funduszy zewnętrznych.

Należy przypomnieć, że jest to kolejna inwestycja realizowana dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W tym roku spółka otrzymała ich cztery na dziesięć zadań. Trzy będą umorzone w 30%, a jedna w 25%. Długość sieci kanalizacyjnej w naszym mieście zwiększy się o 7600 m, a 170 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci. Tym samym na kanalizacyjnej mapie Trzcianki pozostało tylko kilka ,,białych plam”, ponieważ możliwość podłączenia do sieci posiada ponad 97% mieszkańców.

Wróć

Skip to content