WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Trzcianka, a uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Burmistrz Trzcianki.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Krzysztof Wojciech Jaworski – Burmistrz Trzcianki

Rada Nadzorcza
Witold Putyrski – Przewodniczący
Piotr Birula – Wiceprzewodniczący
Aleksandra Stasiłowicz – Sekretarz

Zarząd
Marek Władysław Kupś – Prezes Zarządu

Prokurent
Przemysław Szymański

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl