TARYFA OPŁAT ZA WODY DESZCZOWE

              Trzcianka, dnia 24.02.2020

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.  

Ul. Żeromskiego 15

64-980 Trzcianka

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

z dnia 24.02.2020 r.  w sprawie ustalenia taryf opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci deszczowych

  1. Ustala się stawkę opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci deszczowych w kwocie 0,08 zł netto za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej miesięcznie.
  2. Do wyżej wymienionej stawki dolicza się podatek VAT w obowiązującej stawce.
  3. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych są naliczane od powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, którymi są m. in.:
  • powierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi oraz innymi obiektami,
  • tereny przemysłowe i składowe oraz bazy transportowe,
  • drogi i parkingi.
  1. Opłata ta jest ryczałtowa i jest pobierana w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 roku.
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl