Zawiadomienie 28-02-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92. ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie┼ä publicznych (Dz. U.z 2013 roku  poz.  907 z pó┼║n. zm.) Zamawiaj─ůcy  - Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance  - zawiadamia, ┼╝e  w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej grafitacyjnej z przy┼é─ůczami, sieci kanalizacji sanitarnej t┼éoczonej oraz przepompowni ┼Ťcieków  z wewn─Ötrzn─ů lini─ů zasilaj─ůc─ů w miejscowo┼Ťci Trzcianka. " Wybrano ofert─Ö najkorzystniejsz─ů.

 

1) Ofert─Ö najkorzystniejsz─ů z┼éo┼╝y┼é Wykonawca:

 

Zak┼éad In┼╝ynierii L─ůdowej "HYDROINSTAL" 

Michał Turostowski

ul. Polna 12

64-710 Po┼éajewo 

 

Cena oferty: 630 000,00 zł netto

(s┼éownie sze┼Ť─çset trzydzie┼Ťci tysi─Öcy  z┼éotych 0/100),

- 774 900,00 zł brutto

(s┼éownie siedemset siedemdziesi─ůt tysi─Öcy dziewi─Ö─çset z┼éotych 0/100),

 

Wykonawca spe┼énia warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu i nie podlega wykluczeniu z post─Öpowania oraz z┼éo┼╝y┼é najkorzystniejsz─ů ofert─Ö (oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů).

2) W post─Öowaniu oferty z┼éo┼╝yli nast─Öpuj─ůcy wykonawcy:

Nr. oferty Nazwa wykonawcy Adres/ siedziba Kryterium cena KC

Kryterium
okres r─Ökojmi
TC

Punkty
1. Zak┼é─ůd In┼╝ynierii L─ůdowej Hydroinstal Micha┼é Turostowski

ul. Polna 12

64-710 Połajewo

70 30 100
2. Hydrotechnika Krzysztof Pyszka

Święta 139

77-400 Z┼éotów

48,45 30 78,45
3. Kazimierz Gozdal

Pomiłkowo 22a

76-100 Sławno

46,08 30 76,08

 

pcnet trzcianka 2014