Cennik usÅ‚ug dodatkowych
Lp. Nazwa usługi Jedn. pomiaru Cena
netto
1 Koparka 1 h pracy 105,00
2 Montaż wodomierza 1 usługa 147,00
3 CiÄ…gnik URSUS  + przyczepa ciÄ…gnikowa lub 1 h pracy 63,00
beczka asenizacyjna
4 Agregat spalinowy (młot, ucinarka) 1 h pracy 63,00
5 Agregat prÄ…dotwórczy 40 kW 1 h pracy 105,00
6 Samochód dostawczy 1 km 1,83
7 Urządzenie do udrażniania rur kanal. (przepychacz) 1 h pracy 95,00
8 Urządzenie "Tytan" do udrażniania instalacji kanal. 1 h pracy 160,00
9 Wymiana wodomierza 1 usługa 105,00
(w przypadku uszkodzenia mechanicznego, rozmrożenia, przepÅ‚ywu ciepÅ‚ej wody)  
10 Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 usÅ‚uga 40,00
(w tym zaplombowanie wodomierza)
11 Odcięcie wody i ponowne włączenie 1 usługa 80,00
(wyciągnięcie wodomierza w przypadku braku zapłaty za wodę)
12 Odcięcie wody i ponowne włączenie - na przyłączu 1 usługa 210,00
(wyciągnięcie wodomierza w przypadku braku zapłaty za wodę)
13 Roboczogodzina - usługi pozostałe 1 h pracy 40,00
       
 
       
1. Do cen dolicza siÄ™ podatek VAT w odpowiadajÄ…cej stawce  
2. Przy pracy sprzÄ™tu rozpoczynajÄ…cej siÄ™ po godz. 15.00 w dni robocze - wartoÅ›c usÅ‚ugi 
    wzrasta o 30%    
3. Przy pracy sprzÄ™tu w niedziele, Å›wiÄ™ta lub dni wolne od pracy - wartoÅ›c usÅ‚ugi 
    wzrasta o 50%    
4. Cennik obowiÄ…zuje od 1 grudnia 2017 roku    

 

pcnet trzcianka 2014