Instrukcja – wytyczne wod-kan

WYTYCZNE ORAZ STANDARDY I WYMAGANIA OGÓLNE

PROJEKTOWANIA  I UZGADNIANIA, WYKONAWSTWA I ODBIORÓW PRZYŁĄCZY ORAZ SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl