INFORMACJE O SPÓŁCE

Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Trzciance jest przedsiębiorstwem realizującym zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku.

Zakład Inżynierii Komunalnej spółka z o. o. w Trzciance powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i utworzenia jednoosobowej spółki gminy Trzcianka, zgodnie z uchwałami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 listopada 1999 r.

Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o. o.

  1. Stefana Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka
    tel. 67 216 83 08

NIP: 763-18-67-781

REGON: 570869914

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000057944

 

Kapitał podstawowy Spółki wynosi: 41.779.500,00 zł.

Kapitał jest podzielony na 83.559 udziałów po 500,00 zł każdy.

Gmina Trzcianka posiada 100% udziałów.

 

Konto bankowe:  Bank Pekao S.A.   97 1240 3741 1111 0000 4460 6392

Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1320 0000 0000 3217 4775

 

 

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl