CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH

Lp. Nazwa usługi Jedn. pomiaru Cena
netto
1 Koparka „JCB”, „Waryński” – wynajem 1 h pracy 120,00
2 Montaż wodomierza 1 usługa 160,00
3 Ciągnik „Ursus” + przyczepa ciągnikowa lub 1 h pracy 80,00
beczka asenizacyjna – wynajem
4 Agregat spalinowy (młot, ucinarka) – wynajem 1 h pracy 80,00
5 Agregat prądotwórczy 40 kW – wynajem 1 h pracy 120,00
6 Samochód dostawczy – wynajem 1 km 2,50
7 Udrażnianie rur kanalizacyjnych (przepychacz) 1 h pracy 100,00
8 Udrażniania instalacji kanalizacyjnych (urządzeniem Tytan) 1 h pracy 200,00
9 Wymiana wodomierza 1 usługa 120,00
(w przypadku uszkodzenia mechanicznego, rozmrożenia, przepływu ciepłej wody)  
10 Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 usługa 55,00
(w tym zaplombowanie wodomierza)
11 Odcięcie wody i ponowne włączenie 1 usługa 100,00
(demontaż wodomierza w przypadku zaległości w opłacie za wodę)
12 Odcięcie wody i ponowne włączenie – na przyłączu 1 usługa 300,00
(demontaż wodomierza w przypadku zaległości w opłacie za wodę)
13 Montaż podlicznika radiowego 1 usługa 245,00
14 Roboczogodzina – usługi pozostałe 1 h pracy 55,00

1. Do cen dolicza się podatek VAT w odpowiadającej stawce.
2. Przy pracy sprzętu rozpoczynającej się po godz. 15.00 w dni robocze – wartość usługi
wzrasta o 30%.
3. Przy pracy sprzętu w niedziele, święta lub dni wolne od pracy – wartość usługi
wzrasta o 50%.
4. Cennik obowiązuje od dnia 5 maja 2021 roku.

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl