PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Wiodącym przedmiotem działalności spółki jest:

a) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
b) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
c) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;
d) wydawanie warunków technicznych przyłączy, uzgadnianie projektów w zakresie wydawanych warunków.
Drugim bardzo ważnym przedmiotem działalności jest utrzymanie wysokiego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi Spółka zarządza.
Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

  • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając przy tym racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych – eksploatacyjnych,
  • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,
  • optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej.

 

 

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl