O FIRMIE BIP

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance

prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Trzcianka, zgodnie z uchwałami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21.11.1999 r.

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000057944 w IX Wydziale Gospodarczym KRS w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda.

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-04-17

Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-04-17

Trzcianka, 17.04.2018 r.         ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY. 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający –...

czytaj dalej
Przetarg budowa sieci 2018-03-26

Przetarg budowa sieci 2018-03-26

Ogłoszenie nr 536054-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.  Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Chrobrego i Batorego w Trzciance OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

czytaj dalej
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: (67) 216-83-08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. (067) 216-30-15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl